Privatumo Politika

Mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis ir parengėme šią privatumo politiką, kurioje pateikta informacija apie tai, kaip mes apdorojame jūsų duomenis.
 
Informacija ryšiams
Bendrovė UAB ,,Baltic Agro Machinery" laikosi atsakingo požiūrio į duomenis ir mes rūpinamės, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi pagal įstatymus.

Molėtų g. 13, LT-14262
Didžiosios Riešės k. Vilniaus r. sav
Tel. +370 5 2477400
El. paštas: info@ba-machinery.lt
 
Asmeninių duomenų apdorojimas
Prašydami pateikti asmeninius duomenis, mes informuojame jus apie tai ir taip pat informuojame, kam reikalinga registracija. Šią informaciją jūs gausite registruodamiesi. Duomenis apie jus mes visų pirma naudojame su jumis sudarytoms sutartims vykdyti, mūsų teikiamoms paslaugoms tobulinti ir jų bei mūsų produktų kokybei užtikrinti, taip pat tam, kad susiektumėme su jumis.

Duomenys, kuriuos mes naudojame, apima:  asmeninę informaciją, pavyzdžiui, informaciją, kurią jūs įvedate registruodamiesi mūsų naujienlaiškiui gauti, užsirašydami dalyvauti renginiuose, pateikdami prašymus priimti į darbą arba su jumis susisiekti. Tai gali būti jūsų vardas ir pavardė, adresas, elektroninis, paštas, telefono numeris, informacija apie dalyvavimą renginiuose ir t. t. Prašymuose priimti į darbą gali tekti papildomai nurodyti lytį, gimimo datą, įdėti nuotrauką ir savo nuožiūra pateikti kitą informaciją. Jums susisiekus su „Baltic Agro Machinery“, mes galime perduoti jūsų informaciją atitinkamiems „Baltic Agro Machinery“ filialams, atstovams ir platintojams. Informacija apie žiniatinklio svetainės naudojimą: informacija apie tinklalapius, kuriuos jūs peržiūrėjote mūsų svetainėje, ir jūsų IP adresas registruojamas žurnalo failuose bei „Google Analytics“ tarnyboje. Ši informacija naudojama gerinti jūsų patirčiai, lankantis mūsų svetainėje, ir techniniams nesklandumams šalinti. Informacija nuolat naikinama, kai ji nebenaudojama pagal paskirtį arba tampa neaktuali.

Mes apdorojame tik aktualius asmeninius duomenis
Mes apdorojame tik tuos duomenis apie jus, kurie yra aktualūs ir atitinka anksčiau nurodytus tikslus. Duomenys apie jus, kurie yra aktualūs mums, visiškai priklauso nuo tikslo. Ta pati taisyklė galioja ir dėl asmeninių duomenų, kuriuos mes naudojame, apimties. Mes nenaudojame daugiau duomenų, nei reikia konkrečiam tikslui.

Mes apdorojame tik būtinus asmeninius duomenis
Mes renkame, apdorojame ir saugome tik tuos asmeninius duomenis, kurie būtini mūsų tikslams įgyvendinti. Be to, duomenys, kuriuos mes privalome rinkti ir saugoti, vykdydami savo veiklą, gali būti reglamentuoti įstatymais. Duomenys, kuriuos mes apdorojame, bei jų apimtis taip pat gali priklausyti nuo mūsų sutartinių ir teisinių prievolių. 

Mes sunaikinsime jūsų asmeninius duomenis iškart, kai tik jie taps nebereikalingi
Mes sunaikinsime jūsų asmeninius duomenis, kai tik jie taps nebereikalingi tikslams, kuriems mes juos renkame, apdorojame ir saugome.
Bendrosios užklausos saugomos tol, kol mes suteikiame jums pageidaujamas paslaugas, tačiau ne ilgiau kaip 2 metus.

Prieš apdorodami asmeninius duomenis, mes turime gauti jūsų sutikimą
Prieš apdorodami jūsų asmeninius duomenis anksčiau nurodytiems tikslams, mes turime gauti jūsų sutikimą, išskyrus atvejus, kai esame įpareigoti juos rinkti pagal įstatymus. Mes pranešame jums apie tokias prievoles ir mūsų įstatyminę teisę tvarkyti jūsų asmeninius duomenis.

Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir jūs galite bet kada jį atšaukti, susisiekę su mumis. Jei norite sužinoti daugiau, pasinaudokite anksčiau pateikta informacija, kad su mumis susisiektumėte.

Mes neatskleisime jūsų asmeninių duomenų be jūsų sutikimo
Prieš atskleisdami jūsų asmeninius duomenis (pvz., rinkodaros tikslais, savo partneriams arba atstovams), mes turėsime gauti jūsų sutikimą ir paaiškinti, kam bus naudojami jūsų duomenys. Jūs bet kada galite neteikti savo sutikimo jiems atskleisti. Nepaisant to, kaip jau minėjome, duomenys gali būti atskleidžiami atitinkamoms su grupe susijusioms bendrovėms be atskiro sutikimo dėl su jumis sudarytų sutarčių vykdymo ir paslaugų optimizavimo.

Mes neprašysime jūsų sutikimo, jei esame įstatymiškai įpareigoti atskleisti jūsų asmeninius duomenis, pvz., pateikdami ataskaitas įstaigoms.
 

Saugumas
Mes saugome jūsų asmeninius duomenis ir turime vidaus taisykles dėl informacijos saugumo.

Mes turime priėmę vidaus taisykles dėl informacijos saugumo, kurios apima nurodymus ir priemones jūsų asmeniniams duomenims apsaugoti nuo sunaikinimo, praradimo bei pakeitimo, neteisėto atskleidimo ir neteisėtos prieigos arba sužinojimo apie juos.
 

Jūs turite teisę reikalauti, kad netikslūs asmeniniai duomenys būtų ištaisyti arba panaikinti
Jei, jūsų nuomone, duomenys apie jus, kuriuos mes apdorojame, yra netikslūs, jūs turite teisę pareikalauti, kad jie būtų ištaisyti. Jums reikia susisiekti su mumis ir pranešti, kokie yra netikslumai bei kaip juos galima ištaisyti.

Tam tikrais atvejais mes privalome panaikinti jūsų asmeninius duomenis. Ši taisyklė galioja tada, kai jūs, pvz., atšaukiate savo sutikimą. Jei, jūsų nuomone, jūsų duomenys nebereikalingi tikslams, kuriems mes juos renkame, jūs galite paprašyti juos panaikinti. Jūs taip pat galite susisiekti su mumis, jei manote, kad tvarkydami jūsų asmeninius duomenis, mes pažeidžiame įstatymus arba kitus teisinius įsipareigojimus.

Kai pateiksite prašymą pataisyti arba panaikinti jūsų asmeninius duomenis, mes patikrinsime, ar visos sąlygos yra įvykdytos ir, jei taip, nedelsdami juos pakeisime arba panaikinsime.

Jūs turite teisę nesutikti, kad mes apdorotume jūsų asmeninius duomenis
Jūs turite teisę nesutikti, kad mes apdorotume jūsų asmeninius duomenis. Jūs taip pat galite nesutikti, kad mes bendrintume jūsų asmeninius duomenis rinkodaros tikslais. Savo prieštaravimus galite siųsti, pasinaudodami anksčiau pateikta informacija ryšiui užmegzti. Jei jūsų prieštaravimas pagrįstas, mes imsimės veiksmų, kad jūsų asmeninių duomenų apdorojimas būtų nutrauktas.

Apskundimo teisė
Jūs turite teisę bet kada pateikti skundą tiesiogiai „Baltic Agro Machinery“. Savo skundus galite siųsti elektroniniu paštu, adresu data@kesko.lt (taip pat žr. anksčiau pateiktą informaciją ryšiui užmegzti). Savo skundus dėl to, kaip mes tvarkome jūsų asmeninius duomenis, taip pat galite pateikti vietos asmeninių duomenų apsaugos įstaigai.

Slapukų politika

 
Slapukai, tikslas ir aktualumas

Įterpdami slapukus, mes pranešame jums apie tai, kad jie bus naudojami ir kokiu tikslu, juos naudojant, yra renkami duomenys.
Mes įterpiame slapukus jūsų įrenginyje paslaugoms optimizuoti, naudojimo patogumui didinti ir svetainei tobulinti bei tikslinės rinkodaros tikslais.
Pavyzdžiui, mes įterpiame jūsų įrenginyje slapukus nuo šių partnerių:
 
Google
Jums apsilankius adresu danishagro.com, duomenys apie jūsų apsilankymą bendrinami su „Google“ tam, kad mes galėtume analizuoti, kaip mūsų svetainės lankytojai ja naudojasi, gauti rinkodaros rodiklius ir pateikti jums aktualią reklamą.

Su „Google“ mes taip pat bendriname duomenis apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų svetaine. „Google“ gali apjungti šiuos duomenis su kitais duomenimis, kuriuos jai pateikėte arba tais, kuriuos ji surinko apie jūsų naudojimąsi kitomis paslaugomis.

Facebook
Jums apsilankius adresu danishagro.com, duomenys apie jūsų apsilankymą bendrinami su „Facebook“ tam, kad mes galėtume analizuoti, kaip mūsų svetainės lankytojai ja naudojasi, gauti rinkodaros rodiklius ir pateikti jums aktualią reklamą.

Su „Facebook“ mes taip pat bendriname duomenis apie tai, kaip jūs naudojatės mūsų svetaine. „Facebook“ gali apjungti šiuos duomenis su kitais duomenimis, kuriuos jai pateikėte arba tais, kuriuos ji surinko apie jūsų naudojimąsi kitomis paslaugomis.
 

Mes turime gauti jūsų sutikimą
Prieš įterpdami slapukus jūsų įrenginyje, mes prašome jūsų sutikimo. Slapukai, reikalingi statistikai, taip pat funkciniai ir parametrų slapukai gali būti naudojami be jūsų sutikimo.

Apsilankius mūsų svetainėje, parodomas iškylantysis teksto langelis, kuriame pateikta svarbi informacija apie slapukus. Nekreipdami dėmesio į šį teksto langelį ir tiesiog spragtelėdami svetainės lange bei ja naudodamiesi, jūs duodate sutikimą pridėti slapukus anksčiau įvardytais tikslais.

Kiek laiko saugomi slapukai?
Slapukai savaime pasinaikina po tam tikro mėnesių skaičiaus (jis gali skirtis), tačiau atnaujinami kiekvieną kartą apsilankius svetainėje.

Kaip panaikinti slapukus
Žr. vadovą. Internete taip pat rasite kitus vadovus. 

Kaip išvengti slapukų?
Jei nenorite gauti slapukų, galite juos užblokuoti. Žr. instrukciją.
Internete taip pat rasite kitus vadovus.
 

Išplėstinis slapukų valdymas
Jei norite naudotis išplėstinio slapukų valdymo funkcijomis, rekomenduojame priemonę „Ghostery“. Mūsų bendrovė niekaip nesusijusi su „Ghostery“ ir neremia jos naudojimo. Jūs taip pat galite nustatyti savo iOS įrenginį, kad šis blokuotų tam tikrus slapukus – daugiau galite pasiskaityti Apple svetainėje.