SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

 

UAB Baltic Agro Machinery socialinė atsakomybė, integruota į valdymo sistemą, yra kasdienė įmonės veiklos dalis, kuriai pagrindą suteikia socialinės atsakomybės politika, apimanti gerą korporatyvinį valdymą, ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos atsakomybę, pastangas siekiant pateikti saugų produktą ir garantuoti kliento teises. Bendrovės socialinės atsakomybės tikslai siejasi su racionalia praktika, augančiu pelningumu, augančiu konkurenciniu pranašumu ir rizikos minimizavimu.

Įmonėje darbuotojų iniciatyva pradėtas korporatyvinės ir socialinės atsakomybės projektas MUMS RŪPI. Įmonės darbuotojai brandina mintis ir patys įgyvendina veiksmus, reikalingus kiekvieną dieną ir susijusius su jų darbo aplinka (ergonominis mąstymas, gera darbo atmosfera, pozityvus požiūris, entuziazmas), klientais bei tiekėjais (pažadų vykdymas, atsakingas pirkimas, fizinių asmenų duomenų apsauga, profesionalumo diegimas visur ir visada), aplinkosauga (gamtai draugiški sprendimai: eko-popierius, atliekų rūšiavimas, energijos taupymas) ir kt.